Opendeur Motorized Brigade

Motorized Brigade

11 BATALJON GENIE

De geniebataljons werken vooral in steun van de brigades en hebben een hele waaier aan opdrachten. Zij ruimen mijnen, springstoffen en hindernissen op, bouwen bruggen, bunkers en checkpoints, verkennen stranden in steun van amfibische operaties, installeren kantonnementen en distributienetten, leggen wegen, parkings en vliegvelden aan en installeren en onderhouden bestaande infrastructuur. Voor al die opdrachten beschikken de genietroepen over een ruim assortiment aan gereedschap, en zwaar materieel. De genietroepen zijn verdeeld over twee geniebataljons. Hun technische opleiding gebeurt in het Departement Genie te Jambes.

11 Bataljon Genie