Opendeur Motorized Brigade

Motorized Brigade

18 BATALJON LOGISTIEK

Geen enkele actie kan duren zonder de nodige logistieke steun. De logistieke bataljons staan in voor deze ondersteuning in al haar aspecten: niet alleen de bevoorrading van eten en drinken, brandstoffen, munitie, wisselstukken voor (voer)tuigen, kledij en uitrusting, maar ook het onderhoud en de herstelling van voertuigen behoren tot hun takenpakket.
Drie grote logistieke eenheden, verspreid over België, ondersteunen zowel de training en de voorbereiding van de eenheden in België, als de eenheden in operaties in binnen- en
buitenland.

18 Bataljon Logistiek is Nederlandstalig en gekazerneerd in Leopoldsburg. Het beschikt eveneens over een compagnie Bevoorrading en Transport en een compagnie Materieel.

18 Bataljon Logistiek