Opendeur Motorized Brigade

Motorized Brigade

BATALJON CARABINIERS GRENADIERS

Bataljon Carabiniers Grenadiers en Bataljon Bevrijding – 5 Linie behoren tot de infanterie. Dit is een belangrijk deel van de Landcomponent van Defensie en bestaat uit getrainde militairen die niet alleen vanuit gevechtsvoertuigen, maar ook te voet opereren. Infanteristen kunnen worden ingezet in heel diverse situaties, variërend van gevechten in onoverzichtelijke stedelijke omgevingen tot operaties in ruw terrein en bosrijke gebieden. Ze zijn uitgerust met geavanceerde wapens en een moderne uitrusting om hun taken effectief uit te voeren. De infanterie vormt een onmisbare pijler van de Gemotoriseerde Brigade en is van vitaal belang voor de nationale veiligheid en de landsverdediging.

Bataljon Carabiniers - Grenadiers