Opendeur Motorized Brigade

Motorized Brigade

BATALJON JAGERS TE PAARD

Verkenning en inlichtingen

Geen actie zonder inlichtingen.

Het Bataljon Jagers te paard, dat in 2011 opgericht werd in Heverlee, staat in voor de tactische verkenning en inlichtingenvergaring waarmee de opdrachten van de andere eenheden ondersteund kunnen worden.

“Your eyes and ears on the battlefield”.

Vooreerst vergaren zij informatie over conflictpartijen en het terrein ten voordele van de manoeuvre-eenheden door middel van observatie en detectie. Hiervoor beschikken zij over performante voertuigen zoals de PANDUR en de DINGO Multi-Sensor, uitgerust met camera of radar (SQUIRE) en gevormd personeel dat al dan niet uitgestegen de gevraagde opdrachten kan uitvoeren. Sinds kort beschikt het bataljon ook over verschillende verkenningsdrones van het type Raven, PUMA LE en X-300 Integrator. Vervolgens steunen zij de eenheden van de Land Component die zich voorbereiden op operaties in het domein van inlichtingen en dragen zij bij aan de inlichtingensteun in operaties door middel van analyse van de bekomen informatie.
Tenslotte staan zij ook in voor het organiseren en uitvoeren van de vormingen verkenner, voltigeur, slagveldbewaking, drone-operatoren en voor de scholing Pandur, en dit zowel voor kaderleden als beroepsvrijwilligers.

Het Bataljon is samengesteld uit:

  • Twee verkenningseskadrons, elk samengesteld uit drie Pelotons Recce en een Peloton Voltigeurs
  • Een Eskadron multisensor samengesteld uit twee pelotons Slagveldbewaking, één Peloton UAS Raven – Puma Long Endurance en één Peloton Short Range Tactical UAS (SRT-UAS) X-300 Integrator
  • Een Eskadron Staf en Diensten die instaat voor de logistieke steun van de andere eskadrons binnen het bataljon
ISTAR